Kwaliteitssystemen

Wat kunnen we voor u doen?

DNA Certificatie & Consultancy helpt u met het opstellen van het kwaliteitshandboek, de verplichte procedures, de werkinstructies en de kwaliteitsregistraties in overeenstemming met de eisen van de normen. Wij verzorgen eveneens ondersteuning bij de implementatie, opleidingen, het uitvoeren van interne audits, …

ISO 9001 KWALITEITSSYSTEEM

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 13485 KWALITEITSSYSTEEM

De ISO 13485 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm is te vergelijken met de ISO 9001, maar waarin een aantal supplementaire eisen met betrekking tot Medische hulpmiddelen vervat worden.  Verder is de term “continue verbetering” uit de ISO 9001 vervangen door de term “behoud van de effectiviteit van het kwaliteitssysteem”.

NBN S21-050 KWALITEITSSYSTEEM

De NBN S21-050 is een Belgische norm die handelt over de “Schouwing en onderhoud van draagbare brandblussers” en die sedert 2002 toegepast wordt. De norm bepaalt de algemene richtlijnen betreffende de uit te voeren schouwingen door de verantwoordelijke persoon en het onderhoud van de draagbare brandblussers die door een bevoegd persoon uitgevoerd wordt.