NBN S21-050 KWALITEITSSYSTEEM

De NBN S21-050 is een Belgische norm die handelt over de “Schouwing en onderhoud van draagbare brandblussers” en die sedert 2002 toegepast wordt.

Draagbare brandblussers zijn zeer belangrijk in de brandbeveiliging. Zij worden hoofdzakelijk gebruikt bij de eerste ontwikkeling van een brand. Hun onmiddellijk bereikbaarheid en hun draagbaarheid laten een snelle tussenkomst toe. Men moet beseffen dat de doeltreffendheid van een draagbare brandblusser in grote mate afhangt van een behoorlijk onderhoud, van een goed gebruik en van de overeenstemming van de brandblusser met het gevaar. De mate van overeenstemming wordt bepaald door de aard en de grootte van de brandblusser, de keuze van de opstelling en de plaatsaanduiding.

De norm bepaalt de algemene richtlijnen betreffende de uit te voeren schouwingen door de verantwoordelijke persoon en het onderhoud van de draagbare brandblussers die door een bevoegd persoon uitgevoerd wordt.

De certificatie van bevoegde ondernemingen, die in werking treedt door het huidige document, heeft tot objectief de kwaliteit van het onderhoud van draagbare brandblussers te verbeteren en te uniformiseren door de bekwaamheid van de onderhoudsondernemingen naar een hoog niveau te brengen, door regelmatige controles het behoud van dit hoog bekwaamheidsniveau te verzekeren, door het opleggen van de aanmaak van een principesschema en door audits en controles op steekproeven uit te voeren door een onafhankelijk organisme.

Conform de eisen van de norm, dient U als Erkende Onderneming binnen een periode van 2 jaar na de certificatie volgens NBN S21-050 ook de certificatie volgens EN ISO 9001 te behalen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Didier Naessens

0032 (0)496 34 18 84

didier_naessens@telenet.be