Testimonials van onze klanten

Hieronder vindt u enkele reacties terug van klanten die gebruik gemaakt hebben van onze diensten.

De Belgische norm NBN S21-050 omtrent het onderhoud en keuring van draagbare brandblussers krijgt meer bekendheid bij onze klanten. De eis om te voldoen aan de norm werd meer en meer gevraagd in technische bestekken van ondernemingen en verzekeringsmaatschappijen.

Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om te gaan voor de certificatie volgens deze norm door een certificatie- instantie, namelijk APRAGAZ.

Hiervoor dienden we een beknopt kwaliteitssysteem op te stellen en te implementeren. Om dit op een vlotte manier te laten verlopen, hebben we beroep gedaan op het adviesbureau DNA Certificatie & Consultancy.

De nodige documenten werden door het adviesbureau opgesteld op maat van het bedrijf en gevalideerd. Ook de opleidingen aan de Bevoegde Personen werd door hen uitgevoerd en gedocumenteerd. En dit alles op een korte tijdspanne.

Onze onderneming werd dan ook begin Augustus 2014 zonder problemen gecertificeerd, met dank aan DNA Certificatie & Consultancy.

Raf en Annie Decloedt-DebruyneZaakvoerdersADRD PRODUCTS

Toen de noodzaak om een gecertificeerd EN 1090 bedrijf te worden, zijn wij gestart met een aantal cursussen omtrent de norm.
Wat houdt deze norm in, wat zijn de gevolgen of daaruit vloeiende voordelen voor ons bedrijf, …
De allereerste ‘echte’ stap die wij toen hadden gezet, was te zorgen dat al onze lassers en lastoestellen gekwalificeerd waren. Toen dachten we dat we al ver waren.
Niets was minder maar. Uiteraard was dit wel een belangrijk onderdeel maar niet de basis voor het vervolg.
De opzet van het kwaliteitssysteem verliep moeilijk. Ook omdat we geen coherent geheel hadden.
De angst om niet in orde te zijn voor de audit begon dan ook stilaan te groeien.

De zoektocht naar externe hulp was gestart. En zo kwamen wij in contact met Didier Naessens van DNA Certificatie & Consultancy. Ook hij zag dat we al veel energie hadden gestopt in de opstart van een kwaliteitssysteem maar zonder samenhang.
Onder zijn begeleiding, en op maat gemaakt voor ons bedrijf, verkregen wij zo een door hemzelf ontwikkeld kwaliteitssysteem.
Maar een systeem kan enkel werken als het ook geïmplementeerd wordt. Ook daarvoor konden wij beroep doen op zijn expertise .

Nu, anderhalve maand verder, zijn wij erin geslaagd het systeem in werking te brengen EN onze EN 1090 certificatie binnen te halen.

Kevin HerbotsDirectieBeeuwsaert Steel Manufacturing bvba