Privacy

 1. De persoonsgegevens die DNA Certificatie & Consultancy GCV verzamelt (bijvoorbeeld bij de registratie op de website of nieuwsbrief) vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. Wij beschermen je privacy op de volgende manieren:
  • Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
  • Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
  • Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen.
  • Wij gebruiken je e-mailadres slechts éénmalig om je bestelling af te ronden. Wij sturen je alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere circulaires na je uitdrukkelijke toestemming.
  • Als je geen berichten meer wilt ontvangen van DNA Certificatie & Consultancy GCV, dan kun jij je te allen tijde uitschrijven op onze nieuwsbrief. Wij sturen je dan geen mailings meer.
 2. Als je een bestelling plaatst bij DNA Certificatie & Consultancy GCV, kunnen we de volgende gegevens van je vragen:
  • Uw naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van je product correct af te handelen.
  • Uw e-mailadres, zodat we je op de hoogte kunnen houden van je bestelling.
  • Betalingsinformatie, zoals je kredietkaart- of bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken we om je bestelling af te ronden.
 3. Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde ‘log-files’, hetgeen DNA Certificatie & Consultancy GCV toelaat om o.a. de trafiek naar deze site te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers van deze site. DNA Certificatie & Consultancy GCV behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen.
 4. U heeft steeds vrije toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.
 5. Huidige website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine stukjes informatie die door deze site naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. DNA Certificatie & Consultancy GCV behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om u een gepersonaliseerde versie van huidige website aan te bieden. Om je winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een zogenaamde cookie. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.
 6. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze site niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.
 7. Wenst U jouw gegevens in te kijken of wenst U dat DNA Certificatie & Consultancy GCV jouw gegevens wijzigt of verwijdert uit zijn systeem, dan verzoeken wij U om ons een schriftelijk verzoek te sturen per e-mail op didier_naessens@telenet.be. U kunt zich zo ook op ieder ogenblik verzetten tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens voor directe marketing. Het is echter niet mogelijk om de tenaamstelling op een factuur aan te passen.