Europese Richtlijnen

Wat kunnen wij voor u doen?

DNA Certificatie & Consultancy heeft expertise in het opstellen van technische dossiers en in het opstellen, implementeren en auditeren van kwaliteitssystemen voor talrijke Europese Richtlijnen en Verordeningen en ISO normen alsook het verzorgen van opleidingen hiervoor.

Dit voorgaande wordt op maat van Uw onderneming gerealiseerd.

CPR 305/2011/EC

CPR 305/2011/EU VERORDENING CONSTRUCTIEPRODUCTEN

Met ingang van 01/07/2014 werd de Europese Verordening 305/2011/EU van kracht.
De Richtlijn 89/106/EC werd omgezet in een verordening.
Dit wil zeggen dat het van 1 juli 2014 voor alle metaalconstructeurs in de Europese Gemeenschap verplichtend wordt.

93/42/EC Medische Hulpmiddelen

93/42/EC RICHTLIJN MEDISCHE HULPMIDDELEN

De Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EC is een wetgeving die op Europees vlak van toepassing is vanaf 14/06/1993. Deze richtlijn werd ondertussen meerdere keren gewijzigd. De laatste ingrijpende wijziging van deze richtlijn was te noteren in de versie 2007/47/EC.  Door de omzetting van deze richtlijn in Nationale wetgeving in ieder lidstaat van de Europese Gemeenschap, werd deze richtlijn een verplichting.

PAS OP: De Richtlijn 93/42/EC zal op 22/05/2022 definitief komen te vervallen, en zal vervangen worden door de regelgeving 2017/745/EU.

PED 97/23/EC Richtlijn Drukapparatuur

PED 97/23/EC RICHTLIJN DRUKAPPARATUUR

Met ingang van 29/05/2002 werd de Europese richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG definitief van kracht en kwam er een einde aan de overgangsperiode waar het nog toegestaan werd om drukapparatuur op de markt te brengen die voldeed aan de oude nationale regelgeving. In 2014 werd er een wijziging van deze wetgeving uitgebracht, namelijk PED2014/68/EU. Deze nieuwe versie is van kracht vanaf 19/07/2016. De richtlijn werd omgezet in de wetgeving van iedere Lidstaat van de Europese Gemeenschap en heeft een bindend karakter. Deze richtlijn wordt beschouwd als een “Economische Richtlijn”, wat betekent dat deze richtlijn de maximale eisen beschrijft waaraan een product moet voldoen.

MD 2006/42/EC Richtlijn Machines

MD 2006/42/EC RICHTLIJN MACHINES

Met ingang van 22/06/1998 werd de Europese Richtlijn Machines 98/37/EG. Deze richtlijn werd op een aantal punten gewijzigd en werd vervangen door de Richtlijn 2006/42/EC. De wijzigingen waren niet fundamenteel. Het ging hem vooral om verduidelijkingen van de definities en een betere afbakening ten opzichte van andere richtlijnen. Ze werd omgezet in de wetgeving van iedere Lidstaat van de Europese Gemeenschap en heeft een bindend karakter.