CPR 305/2011/EC VERORDENING CONSTRUCTIEPRODUCTEN

(omgezette CPD89/106/EC RICHTLIJN CONSTRUCTIEPRODUCTEN)

Met ingang van 01/07/2014 werd de Europese Verordening 305/2011 van kracht.

De Europese Richtlijn 89/106/EC werd omgezet in een verordening. Dit wil zeggen dat het van 1 juli 2014 voor alle metaalconstructeurs in de Europese Gemeenschap verplichtend wordt. (Lees meer)
De geharmoniseerde norm die verbonden is met deze verordening is de EN1090-1 (algemeen), de EN1090-2 (staalconstructies) en de EN1090-3 (aluminium constructies).

Afhankelijk van de gevolgklasse (CC1 à CC3), de serviceklassen (SC1 à SC2) en de productklasse (PC1 à PC2) worden de staalstructuren ingedeeld in een viertal executieklassen (EXC1 à EXC4) zoals hieronder beschreven.

Gevolgklasse (CC) Laag (CC1) Gemiddeld (CC2 Hoog (CC3)
Gebruiksklasse (SC) (SC1) (SC2) (SC1) (SC2) (SC1) (SC2)
Product

klasse

(PC)

≤ S355

(PC1)

EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC3
>S355

(PC2)

EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC4

Voorbeelden van staalstructuren zijn (in stijgende EXC klassen): (lijst van product gebieden)

  • Trappen en bordessen
  • Stallingen voor agrarische toepassing
  • Bedrijfsgebouwen, kantoren
  • Hotels
  • Tribunes
  • Bruggen

Als constructeur dient U productspecificaties op te stellen en een kwaliteitsborgingsysteem (FPC – Factory Production Control) op te zetten en te implementeren in overeenstemming met de EN1090 en de EN ISO3834.
Indien de staalstructuren beantwoorden aan de eisen van de wetgeving en de van toepassing zijnde normeringen, dan dient de constructeur een CE markering en een “Declaration of Performance” (DoP) op te stellen.

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring bij het inspecteren van metaalconstructies en het auditeren van kwaliteitssystemen, zijn we in staat om u de volgende professionele diensten aan te bieden:

–          Het opstellen en de implementatie van het kwaliteitssysteem (FPC conform EN ISO3834)

–          Het opstellen van component specificaties (MPCS/PPCS)

–          Het programma voor initiële typetesten (ITT) of initiële berekeningen (ITC)

–          Het opstellen van technisch constructiedossiers

–          Het verzorgen van opleidingen met betrekking tot de wetgeving en de normen

–          Advies omtrent lassen (lasserkeuringen, lasprocedures) – lascoördinator. Als Internationaal Lasingenieur kan ik U ook de diensten van lascoördinator aanbieden.

–          …

Ons team van ingenieurs staat voor u klaar. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Didier Naessens

0032 (0)496 34 18 84

didier_naessens@telenet.be

GERELATEERDE DOCUMENTEN