ISO 9001 KWALITEITSSYSTEEM

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Hoewel ISO 9001 en de certificering ervan ook nog wel eens worden geassocieerd met onnodige bureaucratie is dit de norm zelf niet te verwijten. Veelal wordt de onnodige bureaucratie gecreëerd door organisaties zelf, die vaak nog in de veronderstelling zijn dat het opstellen van procedures en voorschriften leidt tot meer kwaliteit. Daarnaast is er de mogelijkheid om normeisen uit te sluiten, voor zover deze geen invloed hebben op het voldoen aan de eisen van de klant. De ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

De nieuwe versie van de ISO 9001 (2015) is van kracht vanaf Maart 2016. De nieuwe editie heeft de betrachting de integratie van andere kwaliteitsmanagementsystemen zoals ISO 14001 (milieu), OHSAS 18001 (veiligheid), ISO 27001 (informatie), ISO 22000 (voedselveiligheid), … te vergemakkelijken.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Didier Naessens

0032 (0)496 34 18 84

didier_naessens@telenet.be

VERWANTE CONSULTING